Upoznajte Niš i okolinu. Zavirite u lepote impozantne Sićevačke klisure, koja zbog svog položaja i geomorfoloških karakteristika pripada najlepšim klisurama naše zemlje. Reka Nišava je usekla svoje korito između Suve planine i Svrljiških planina i tako isklesala Sićevačku klisuru. Visoki zidovi od krečnjaka, pećine i potkapine, raznovrstan biodiverzitet, prelepi vidikovici i bogata kulturno-istorijska baština, samo su deo onoga što ova klisura pruža.

Plan puta:

Polazak sa parkinga kod Gradske kuće, Trg vojvode Bojovića, u 09:00. U pratnji lokalnog vodiča krećemo na istok prema Pirotu i nakon 40 minuta vožnje dolazimo u selo Sićevo, koje se nalazi na početku Sićevačke klisure. U samom selu obići ćemo vidikovac sa koga se pruža pogled na zidine klisure i Nišavu u delu gde se na njoj nalazi hidroelektrana izgrađena 1908. godine. Nakon toga krećemo na pešačenje u trajanju od sat vremena obodom stena i stižemo do potkapine visine oko 25 m.

U ovu potkapinu ući ćemo na zanimljiv način – spuštajući se niz uže u nju. Osetićete kako se spuštate kroz prazan proctor, koji sa jedne strane prikazuje grotlo ove potkapine, a sa druge strane pruža pogled na divlju okolinu ovog dela Sićevačke klisure.

Nakon obilaska ove poktapine, popećemo se uz strme litice i vratiti se u selo Sićevo. Istim putem vraćamo se u Niš u popodnevnim časovima.

Ne zaboravite: Sićevačka klisura je jedno od prvih mesta na kojima su se peli alpinistički smerovi na ovim prostorima. Još davnih pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka, hrabri, mladi željni avanture ispeli su neke od kultnih alpinističkih smerova u Sićevačkoj klisuri.

Detalji:

  • Prevoz
  • vodiče predviđene programom
  • troškove organizacije
  • opremu
  • Hranu
  • individualne troškove

Gotovinski: keš, do 7 dana pre polaska ili na rate – prva rata 50% prilikom prijavljivanja, ostatak sledećeg meseca, deponovanjem jednog čeka. Ovaj program je rađen na bazi 8 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

Organizator putovanja je turistička agencija NATURE TRAVEL OFFICE, licenca OTP 45/2018 izdata od Agencije za privredne registre od 17.08.2018. godine. Nature Travel Office osiguran je Polisom osiguranja od odgovornosti turističkih agencija za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku br. 30000006801, osiguravača „MILENIJUM OSIGURANJE” A.D.O Beograd. Polisa važi od 12.04.2018. do 12.04.2019. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije NATURE TRAVEL OFFICE koji su sastavni deo prijave putovanja.