Severna Makedonija – smeštena između Šarskih i Rodopskih planina, ispresecana plodnim dolinama Crnog drima i kotlinama koje krase prelepa jezera, Ohridsko, (jedno od najstarijih jezera na zemlji), Prespansko, Dojransko….

Ove prostore su od davnina naseljavali narodi tračkog i ilirskog porekla, grci, rimljani, srbi, bugari, osmanlije… Borili se za ove prostore, gradili, rušili, porobljavali, osnivali carstva i imperije. Nametali svoje jezike, kulturu, legende, verovanja, ostavljali svoj trag, učinili je zanimljivom i nepresušnim izvorom proučavanja. U vreme Filipa i Aleksandra Makedonskog prostirala se od Dunava i Jonskog mora do Egipta i Indije.

 

Danas je to najvažnija veza (kapija), saobraćajni čvor Istoka i Zapada, a veliki  deo teritorije  su muzeji pod vedrim nebom – jer se kulturna baština proteže od praistorije do današnjih dana; freske, ikone i ikonostasi u pojedinim manastirama i crkvama su lepote jedinstvene u svetu.