Italija je država na krajnjem jugu Evrope, koja jedinu kopnenu granicu ima na severu, na Alpima, gde se graniči sa Francuskom, Austrijom, Švajcarskom i Slovenijom. Italija obuhvata Apeninsko poluostrvo kao i tri velika ostrva na Sredozemnom moru, Siciliju, Elbu i Sardiniju. Unutar njenih granica se nalaze dve države, Vatikan i San Marino. Italija je veoma poznata po svom istorijskom nasleđu, umetnosti, muzici, arhitekturi, modi, dizajnu i predstavlja jednu od najinteresentnijih destinacija u svetu.