Bosna i Hercegovina  –  Zauzima jugoistočni deo Evrope i zapadni deo Balkana, pretežno je planinska zemlja sa planinskim masivima pogodnim za zimske sportove od kojih se izdvajaju Jahorina, Bjelašnica, Igman, Trebević, Treskavica. Stoletne hrastove i bukove šume su staništa životinja koje su se ovde zadržale, poput mrkog medveda, vukova, velikog tetreba.  Prekrasne šume jela, borova i čempresa su dom izuzetno bogatog sveta ptica, a na nižim predelima rastu biljne vrste koje su na drugim prostorima u nestajanju, poput bosanskog ljiljana i retke vrste iz porodice tulipana. Hercegovina je mahom krševita.

Prelepe reke poput Bosne po kojoj je dobila ime, Drine koja je granica sa Srbijom, Save koja je najduža, Neretve koja krasi grad Mostar, bistre Une i Sane, prirodni nacionalni parkovi divlje prirode poput Sutjeske, u kojoj je čuvena prašuma Perućica, Kozare, Une, pružaju nepregledne mogućnosti za uživanje i turističke obilaske. Malim delom, od 8 km kod Neuma, Bosna izlazi na Jadransko more, što je još jedna zanimljivost i neobičnost ove čudne zemlje. Neobično i jedinstveno kulturno nasleđe ovu zemlju čini jedinstvenom. Kao središnji deo Balkanskog poluostrva bila je vazda zanimljiva za mnoge narode osvajačkog apetita koji su ostavljali svoje tragove. Osmanlijama je bila naročito primamljiva kao veza sa centralnom Evropom. Oni su na ovom tlu ostavili posebno znamenje, jer su jedino Bosnu od svih porobljenih država integrisali u važnu provinciju otomanskog carstva kao bosanski sandžak, a Sarajevo, Mostar i Višegrad su im bili značajni centri ekonomske i političke moći. Ovi gradovi i danas imaju očuvanu istočnjačku arhitekturu i značajne spomenike kao zadužbine, poput čuvenog mosta Mehmed paše Sokolovića u Višegradu, poznate Baščaršije u Sarajevu ili starog mosta u Mostaru. Sve su to kulturni spomenici prohujalih vremena koji su turistima zanimljivi i često ih obilaze. Viševekovna vladavina Turaka na ovim prostorima imala je za posledicu raslojavanje stanovništva po verskoj, nacionalnoj i klasnoj osnovi, a turski pogromi, ratovanja i migracije uticao je na sastav stanovništva koji je i dan danas kompleksan. Naime, na tlu Bosne žive Srbi, Hrvati i Bošnjaci. To je uslovilo složeno državno uređenje jedinstveno u svetu i malo kome razumljivo. Čine je Republika Srpska, Federacija BiH i Dikstrit Brčko.