Ime firme: NATURE TRAVEL OFFICE

Sedište firme: Dimitrija Tucovića 14  –  18 000 Niš  –  Srbija

e mail: info@naturetraveloffice.com

Kontakt telefon: 069 20 10 180  –  069 445 35 45

Poreski broj (PIB): 107831203

Matični broj: 63019895

Broj računa i naziv banke: 275-10222516051-19  –  Societe Generale Bank  /  105-3120625-12  –  Aik Banka

Licenca: OTP 32/2015