Ime firme: NATURE TRAVEL OFFICE

Sedište firme: Dimitrija Tucovića 14  –  18 000 Niš  –  Srbija

e mail: info@naturetraveloffice.com

Kontakt telefon: 069 445 35 45 – 069 20 10 180  

Poreski broj (PIB): 107831203

Matični broj: 63019895

Broj računa i naziv banke: 105-3120625-12  –  Aik Banka

Licenca: OTP 265/2020