“Shooting challenge” je program, koji se organizuje na posebno uređenom prostoru u okviru strelišta „Malča”, pre svega vatrenim oružjem ali i drugim rekvizitima u skladu sa zahtevom učesnika.

Plan puta:

Polazak iz Niša, sa unapred dogovorenog mesta u 08:00. Transfer do specijalno pripremljenog poligona u Malči. Upoznavanje sa aktivnostima koje nas očekuju:

• Pucanje iz karabina-američke vinčesterke, na 70 metara, sa 5 metaka za rezultat;
• Pucanje iz pištolja na 10 metara, sa 7 metaka od kojih je 5 najboljih rezultat;
• Gađanje glinenih golubova – 5 goluba sa 5 metaka za rezultat;
• Gađanje tomahavcima, 3 probne i 6 za rezultat.

Transfer do vinarije koja se nalazi u neposrednoj blizini strelišta. Obilazak vinarije uz degustaciju vina sa pauzom za ručak. Nastavak puta do sela Gradište sa kog se pruža najlepši pogled na Sićevačku klisuru i okolne planine.
Nakon svih aktivnosti po planu i programu povratak u Niš. Dolazak u Niš u kasnim popodnevnim časovima. Kraj programa.

Detalji:

• Prevoz
• Aktivnosti po planu i programu
• Ručak
• Vodič
• Troškovi organizacije
• Vođstvo puta

• individualne troškove

Gotovinski: keš, do 7 dana pre polaska, ili na rate – prva rata 50% prilikom prijavljivanja, ostatak sledećeg meseca deponovanjem jednog čeka. Ovaj program je rađen na bazi 8 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu (ili tržištu roba i usluga) ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

Organizator putovanja je turistička agencija NATURE TRAVEL OFFICE, licenca OTP 45/2018 izdata od Agencije za privredne registre od 17.08.2018. godine. Nature Travel Office osiguran je Polisom osiguranja od odgovornosti turističkih agencija za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku br. 30000006801, osiguravača „MILENIJUM OSIGURANJE” A.D.O Beograd. Polisa važi od 12.04.2018. do 12.04.2019. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije NATURE TRAVEL OFFICE koji su sastavni deo prijave putovanja.